Ochrana osobných údajov | Ke3nails CND™ Shellac™ eshop Košice

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

 

Ochrana osobných údajov

 

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU
   

  1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť

Bc.Katarína Gavulová

IČO:       47469196

DIČ:       107 579 88 12

IČ DPH: SK1075798812

(ďalej len "správca").
 

 1. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:

email ke3nails.eshop(a)gmail.com

 

 1. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

 

 1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
   

  1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 

 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
   

  1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za vytvorené objednávky, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
    

  2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

 

 1. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 

 1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy GOPAY s.r.o., Planá 67, Česká republika, Slovak Parcel Service s.r.o. (kuriérske služby), ReMax Courier Service, spol. s r.o (kuriérske služby), Slovenská Pošta a.s (poštové služby), Google analytics,

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 

 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 

 1. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailovej adrese: ke3nails.eshop(a)gmail.com.

 

 1. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 

       4.Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.

       

      7. COOKIES

      1. Prevádzkovateľ týmto informuje Užívateľa, že spracováva súbory cookies Užívateľa, vrátane trvalých súborov cookies a Užívateľ je s týmto oboznámený a vyslovuje súhlas. Súhlas podľa predchádzajúceho odstavca je udelený na dobu 12 mesiacov. 

        2. Prevádzkovateľ spracováva súbory cookies Užívateľa k personalizácii obsahu a reklám, k využívaniu funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti. Prevádzkovateľ informácie o tom, ako e-shop Užívateľ používa, zdieľa so svojími partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, 

            inzercie a analýz.

 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom …25.5.2018