Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci (zákazník) potvrdením objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.

Objednávanie tovaru

Ponúkame Vám možnosť pohodlného online nákupu priamo z pohodlia Vášho domova (aj bez ŽL). Tovar si môžete objednať prostredníctvom vyplnenia objednávkového formulára v našom eshope. Sme otvorení 24 hodín.Predmetom zmluvy je tovar uvedený v objednávke. Rozmery, farba a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných médiách sú údajmi vychádzajúcimi z údajov výrobcov a dodávateľov.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom dodávame len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru.Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v potvrdzujúcom emaili.

Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch okrem prvotného automatického potvrdenia objednávky emailom, si predávajúci pre vznik zmluvy vyhradzuje právo pre potvrdenie objednávky telefonicky a uhradenie finančnej zálohy kupujúcim. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, prišlo k výraznej zmene kurzov zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

SPÔSOB DORUČENIA A DOBA DODANIA

Tovar zasielame na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty 1. triedou, kuriérskymi spoločnosťami. Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 1-10 dní od potvrdenia objednávky. Pri tovare ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne upraviť Vašu objednávku.
Dodacia lehota v prípade tovaru, ktorý máme na sklade je do 3 pracovných dní.

CENY TOVARU

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny výmenných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy v prípade zmeny cien.

V cene tovaru nie je započítané poštovné.

Dokladom o predaji je faktúra. Faktúra je pripojená ku každej odoslanej zásielke. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Pri výmene tovaru poštovné platí kupujúci.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazne zmenila jeho cena. V tomto prípade budeme okamžite informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho riešenia objednávky. Ku každej objednávke pristupujeme individuálne so snahou maximálne vyjsť v ústrety kupujúcemu.

Kupujúci nepodnikateľ / ktorý nemá pridelené IČO / má podľa zákona č.102/2014 zbierky zákonov právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy je potrebné doručiť nám v tejto lehote žiadosť o odstúpenie od zmluvy e-mailom, s číslom daňového dokladu / faktúry / a číslom Vášho bankového účtu.

Kupujúci, ktorý odstupuje od kúpnej zmluvy je povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru v prípade, že vracia tovar ktorý je bez chyby.

Je potrebné, aby kupujúci dodržal tieto podmienky:

Obdržaný, resp. prevzatý tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady späť na našu adresu uvedenú nižšie.
Tovar musí vyhovovať nasledovným podmienkam:

Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
Tovar musí byť nepoškodený
Tovar nesmie byť použitý - nie je na ňom vidieť známky používania
Tovar musí byť kompletný!
Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o nákupe
Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nepríde k jeho prevzatiu.
Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám - je povinnosťou zákazníka tovar zabaliť tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu.
V prípade osobného doručenia tovaru je potrebné dohodnúť si termín doručenia.

Vrátená bude suma za tovar, nie za poštovné.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš bankový účet najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní nepoškodeného a nepoužitého tovaru.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielajúceho.

REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou v súlade s platným právnym poriadkom. O prípadnej chybe tovaru je kupujúci povinný informovať neodkladne našu firmu ihneď po obdržaní zásielky, inak reklamácia nebude uznaná. O reklamácii nás môžete informovať e-mailom na ke3nails.eshop@gmail.com, alebo poštou.

Z dôvodu možných rozporov pri uplatňovaní nebudú reklamácie telefónom akceptované - reklamácia sa zahajuje doručením reklamovaného výrobku do sídla našej spoločnosti. Za chyby zapríčinené prepravcom nezodpovedáme - v prípade zjavného poškodenia obalu zásielky spíšte ihneď reklamačný protokol s kuriérskou spoločnosťou o poškodenej zásielke.
Na tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov v zmysle platných právnych predpisov (obchodný zákonník, občiansky zákonník,...). V prípade, že záruka poskytovaná výrobcom je dlhšia ako zákonná záruka, platí dlhšia záručná doba. Posudzovanie chýb tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike.

Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené nesprávnym a nešetrným používaním výrobku, prípadne pri prirodzenom opotrebovaní výrobku.
 

POSTUP PRI POSIELANÍ REKLAMÁCIÍ

Prípadné reklamácie je potrebné doručiť osobne alebo poštou bez dobierky na adresu:

Bc. Katarína Gavulová
Dénešova 6
Košice
04023
Slovenská republika

IČO: 47469196
DIČ: 1075798812
 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Rešpektujeme Vaše súkromie, a tak sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, zákonu o ochrane osobných údajov.

Údaje o Vašich nákupoch, reklamáciách a ďalších Vašich činnostiach v našom internetovom obchode majú tiež dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi. Akékoľvek údaje, ktoré o Vás a o Vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím, neposkytujeme ich (okrem spoločností zaisťujúce špedičné služby alebo platobný styk, obdržia nevyhnutné minimum informácií o zákazníkovi, potrebné pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky) a slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu našich služieb.

Používaním nášho e shopu potvrdzujete, že ste oboznámený/á so zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a s vyššie uvedenými pravidlami.

Pre detailný popis smernice o ochrane osobných údajov kliknite na odkaz Ochrana osobných údajov.